informacje o globalizacji zarówno informacji jak i gospodarki. Jakie są jej skutki odczuwalne w Polsce?


Globalizacja

Pojęcie globalizacji, globalizacja gospodarki i informacji oraz jej skutki w Polsce.

Globalizacja

Globalizacja obejmuje cały świat

 
 

Globalizacja jest całokształtem daleko idących zmian obrębie społeczeństw i gospodarki światowej. Jej przyczyną jest gwałtowny wzrost międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Odnosi się ona do zwiększenia wymiany informacyjnej, przyspieszenia i spadku cen transportu, a także wzrostu handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych, które są spowodowane znoszeniem barier między państwami.

Globalizacja jest stosunkowo młodym terminem, dlatego też jej jednoznaczne zdefiniowanie nie jest do końca możliwe. Co pewne, to to, że pojęcie globalizacji powstało na skutek ujednolicania gospodarek Unii Europejskiej.

Globalizacją gospodarki nazywamy tworzenie gospodarki światowej, gdzie istnieje możliwość swobodnego przepływu kapitału, usług oraz czynników wytwórczych. Dla Europy, a w tym dla Polski, globalizacja ma daleko sięgające skutki. Często są to problematyczne kwestie, szeroko i chętnie dyskutowane, takie jak: możliwość rozpadu państw narodowych, a co za tym idzie – zanik tożsamości narodowej, a powstawanie gett etnicznych, konsekwencją których będą migracje. Konsekwencją globalizacji może być również powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji, w wyniku, czego znaczna część kapitału należeć będzie do niewielkiej liczby państw, które stanowić będą globalne centrum, a niewielka część kapitału do krajów peryferyjnych
.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Ciekawe publikacje znajdziesz także na innych naszych stronach:
Stacje telewizyjne publiczne i prywatne. Puławy gmina, zabytki i wypoczynek. Alergolodzy lekarze.